A kivitelezési dokumentáció munkarészeinek kötelező esetei

(1) Az R3. 22. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Kivitelezési dokumentáció alapján végezhető) „b) az az építési tevékenység – ideértve az építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységet –, amely esetében

 1. ba) a tartószerkezet támaszköze 5,4 méter vagy azt meghaladja,
 2. bb) az  épület tartószerkezete vagy annak elemei monolit vasbetonból készülnek, kivéve az  5,4 méteres fal- vagy oszlopköznél kisebb előregyártott födémszerkezethez csatlakozó vasbeton koszorút,
 3. bc) az épület a rendezett terepszint felett legalább két építményszintet tartalmaz, valamint pinceszint esetén a pince padlóvonala a rendezett tereptől számítva legfeljebb 1,5 méter mélyen van és a felszíni teher legfeljebb 2,0 kN/m2 ,
 4. bd) a tartószerkezet 1,5 méternél hosszabban kinyúló konzolt tartalmaz,
 5. be) a falszerkezet vagy pillér megtámasztatlan magassága 3,0 méter vagy azt meghaladja úgy, hogy a koszorú nem számít megtámasztásnak,
 6. bf) 1,5 méternél magasabb földmegtámasztó szerkezet készül és legfeljebb 2,0 kN/m2 felszíni teherrel kell számolni,
 7. bg) a hasznos terhelések szempontjából a helyiségek használati osztálya nem „A”,
 8. bh) az építmény tűzvédelmi jellemzői változnak,”

(2) Az R3. 22. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A  kivitelezési dokumentáció az  Étv. 31.  § (2)  bekezdésében, valamint a  tervezési programban megadott alapvető követelmények és egyéb előírások – ellenőrizhető módon történő – kielégítését bizonyító, az  építmény megvalósításához szükséges tervet, műszaki leírást, információt, teljesítménynyilatkozatot és utasítást tartalmazó egységes dokumentum, amely alapján a tervezett építmény célszerűen és gazdaságosan megvalósítható, továbbá amely egyértelműen meghatározza az építmény részévé váló összes anyag, szerkezet, termék, beépített berendezés

 1. a) megnevezését,
 2. b) helyzetét, méretét, mérettűrését,
 3. c) számításba veendő hatásainak, követelményeinek megfelelő elvárt műszaki jellemzőket,
 4. d) minőségi követelményeit, e) építésének és beépítésének technológiai feltételeit, valamint
 5. f) költségeinek meghatározásához szükséges adatokat.

 (3) A kivitelezési dokumentációnak minden esetben része

 1. a) a kivitelező által készített a tervezett építmény építőipari kivitelezési feladatainak megszervezéséhez szükséges részletezettségű
 2. aa) a tervezői koordinátor által ellenőrzött munkabiztonsági és egészségvédelmi terv,
 3. ab) az  egyesített közmű (genplan) terv, az  építmények és a  közművek összefüggéseinek áttekintését szolgáló elrendezési és időbeli fázistervek,
 4. b) a tervezési programban megnevezett üzemeléstechnológiai terv,
 5. c) az épületgépészeti kivitelezési dokumentáció,
 6. d) az épületvillamossági kivitelezési dokumentáció.”
Reklámok

CsMÉK hivatalos honlap

%d blogger ezt kedveli: