hivatalos anyagok kategória bejegyzései

határozatok, beszámolók, jegyzőkönyvek

A MÉK megválasztott új vezetősége

A 2017. november 11-én, a kopaszi-gáti Öbölház Rendevzényközpontban tartott tisztújító küldöttgyűlésen megválasztásra került országos Kamaránk új vezetősége és tisztségviselői.

Az elnökség tagjai közé a Csongrád Megyei Építészkamara elnöke, Schulcz Péter is beválasztásra került.

Ehhez ezúton is gratulálunk és reméljük, hogy a szakmánk vidéki érdekeinek képviseletére vonatkozó elképzeléseit sikerülni fog hangsúlyosan érvényre juttatni. A MÉK megválasztott új vezetősége Tovább olvasása

Reklámok

MÉK Választások 2017 – felhívás jelölésre

MEKv2017_szalag logo

2017 a választások éve a Magyar Építész Kamaránál!
A jelölő bizottság az alábbi levelet juttatta el hozzánk.
MÉK Választások 2017 – felhívás jelölésre Tovább olvasása

Tisztújítás 2017 – eredmények

A Csongrád Megyei Építész Kamarában 2017. április 27-én sikeresen és eredményesen lezajlott a 4 évenkénti esedékes tisztújítás.
A választás eredménye reménykeltő, hiszen a vezetőség, a tisztségviselők összetétele szemmel láthatóan a fiatal korosztályból tevődik össze, melyről nyugodtan kijelenthetjük a területi kamarák között egyedül állóak lettünk.

Tisztújítás 2017 – eredmények Tovább olvasása

A CsMÉK elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei és határozatai (2014-től)

(A CsMÉK elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei és határozatai mostantól ebben a megosztott mappában találhatóak (célszerű a jobb felső részen, a bejelentkezés alatt átállítani lista-nézetre, a rács-nézetről). Az értelemszerű elnevezésű mappák automatikusan frissülnek, a bekerülő új jegyzőkönyvekről külön értesítés, honlap-bejegyzés nem kerül kiadásra.

Az évenkénti webmappák elérhetőségei:

(minden link új ablakban nyílik)

A Választási Jelölő Bizottság felhívása

Tisztelt Kolléga!

Ismét eltelt 4 év. Elérkezett 2017 a Tisztújítás éve.
Bár a választott Tisztségviselők és Bizottsági tagok mandátuma június végén járna le, sajnálatos módon az egyik Elnökségi tag Tisztségéről való lemondása miatt, gazdaságossági megfontolás alapján az Elnökség két hónappal előre hozza a teljes Tisztújítás időpontját.

A Választási Jelölő Bizottság 2017. 02. 13.-án megkezdte munkáját.

A Bizottság elnöke: Fontos Rómeó
Tagjai: Végváriné Krisztik Katalin és Fogas Péter

A Bizottság elnökeként ezúton is felkérek minden aktív kollégát, aki lát magában vagy kollegáiban elhivatottságot a Kamara munkájában való érdemi részvételhez, az jelölje, vagy jelöltesse magát!

A jelölés feltételei:
  • aktív kamarai (CsMÉK) tagság;
  • tagdíj tartozással ne rendelkezzen a jelölt tag;
  • a Kamara (CsMÉK) Alapszabályának való megfelelés.

A Csongrád Megyei Építész Kamara Alapszabály 10. § 2.) pontja szerint  a Választási Jelölő Bizottság – ha kizáró ok nem áll fenn – köteles felvenni a jelölő listára azokat a tagokat, akiket a tagok 10% – a (jelenlegi aktív tagság létszáma alapján 22 fő) írásos javaslatával támogat.

A megválasztandó pozíciók és létszámok:

A Csongrád Megyei Építész Kamara jelenleg hatályos Alapszabálya szerint az alábbi tisztségekre, bizottsági tagságokra lehet jelölést leadni:

  • Elnök: 1 fő;
  • Alelnök: 1 fő;
  • Elnökségi tag: 5 fő;
  • Felügyelő Bizottság: 3 fő + 3 fő póttag;
  • Etikai-Fegyelmi Bizottság: 5 fő + 3 fő póttag;
  • Választási Jelölő Bizottság: 3 fő + 3 fő póttag.

A jelenleg megválasztott Tisztségviselők, Bizottsági tagok és póttagok ezen a linken tekinthetők meg.

Aktív tagok listája ezen a linken érhető el. (a kitöltendő adatoknál a területi Kamaránál ki kell választani a Csongrád Megyei Építész Kamarát, a státusznál pedig az aktív tagot kell beállítani – majd a keresésre kattintva megkapjuk a CsMÉK aktív tagjainak listáját)

A jelölések leadásának határideje: 2017. március 15.

A jelöléseket a kamara e-mail címére (csmek.kamara@gmail.com) vagy a Jelölő Bizottság tagjai részére kell eljuttatni.
Csak aláírt jelöléseket fogadunk el.
Első lépésben a jelölés scannelt formában is beadható, azonban 2017. március 20-ig az eredetiben aláírt jelölést a kitöltött és aláírt elfogadó nyilatkozattal együtt postán vagy személyesen jutassák el a Kamara titkárságára, mivel csak a hiteles javaslattal, illetve nyilatkozattal tudja a Bizottság a listára felvenni a jelöltet. A Bizottság csak annak a jelölését fogadja el, aki tagdíjtartozással nem rendelkezik (ide tartozik a pótdíj meg nem fizetése is ).

Várjuk a tagság jelölésben való aktív részvételét!

Tisztelettel:

Fontos Rómeó

Választási Jelölő Bizottság Elnöke


A kitöltendő elfogadó nyilatkozat: Tisztsegviseloi_elfogado_nyilatkozat_CSMEK_tisztujitas_2017

Közvéleménykutatás a “300 m2-es” bejelentési eljárás tapasztalatairól – CsMÉK felmérés

A Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága az elmúlt napokban országos felmérést végzett a területi kamaráknál, körkérdést intézve, hogy mik a tapasztalatok a 300 m2 hasznos alapterület alatti lakóházak tervezésekor. A CsMÉK tagjai körében végzett “közvéleménykutatás” eredményét közzétesszük. A beérkezett válaszok tanulságosak; van kedvező és kedvezőtlen tapasztalat is. Közvéleménykutatás a “300 m2-es” bejelentési eljárás tapasztalatairól – CsMÉK felmérés Tovább olvasása

A decemberi MÉK-küldöttgyűlés; a CsMÉK álláspontja

December 2-ára hívták össze a MÉK Küldöttgyűlését , az alábbi napirendekkel. Innen elérhetők a tartalmak (átvéve a mek.hu oldalról).

A legnagyobb érdeklődést  (nyilván) a díjszámítási ajánlás váltja ki. Az Etikai-fegyelmi szabályzat módosítása legalább ilyen fontos. Amelynek napirendre vételét a CsMÉK kezdeményezte a jogszabályi változások miatt – bár nem csak koncepció szinten. A CsMÉK javaslatcsomag (lásd korábbi bejegyzésben) a MÉK elnöke által továbbításra került az előterjesztőhöz, de  a TET véleményezés hiányára hivatkozva elutasító módon. Minderről a területi kamarák is értesültek. A CsMÉK elnöksége ezzel kapcsolatosan  a következő álláspontot fogalmazta meg.   “Az Elnökség nem fogadja el a MÉK elnöke elutasító álláspontját, és közös álláspontként fogadja el az erre megfogalmazott ellenérveket; úgy határoz, hogy ezeket képviseli a Küldöttgyűlésen”. Az ellenérveket és az elutasító érveket lásd a továbbiakban: A decemberi MÉK-küldöttgyűlés; a CsMÉK álláspontja Tovább olvasása

MÉK Küldöttgyűlésre: a CsMÉK javaslatai a MÉK Etikai-Fegyelmi Szabályzat módosításához

A javaslatcsomag konszenzussal elfogadást nyert az Elnökségen belüli belső egyeztetést követően. 

Előzmény: A 44/2016(IX.5) elnökségi határozattal kijelölt Munkacsoport elkészítette előzetes javaslatát a MÉK Etikai és Fegyelmi Szabályzat módosításához. A  kidolgozott javaslat két, korábban kimunkált munkarészre alapozódik: egyrészt a szeptemberi elnökségi határozattal elfogadott kiinduló alapszövegre, másrészt a 2015 tavaszán már elkészített és MÉK elnökségéhez eljuttatott – nem akceptált! – javaslatcsomagra (az akceptálás akkori elmaradásáról hivatalos válasz nem volt). Előbbi változtatások az új fejlemények miatt indokoltak (új Kbt. törvény, 300 m2 alatti lakóépületek bejelentési eljárása). Az előterjesztés egyértelműsítő pontosításokat is tartalmaz, a CsMÉK EFB tapasztalataira alapozva.  Valamennyi  módosító javaslathoz indoklás is tartozik. A Veszprém Megyei Építész Kamara egy hónappal ezelőtt MÉK vezetéshez eljuttatott javaslata – B változatként – beépült a javaslatcsomagba (ellenérvvel együtt), tekintettel arra, hogy van egy pontosító A változat is a módosító javaslatok között.

A MÉK Küldöttgyűlést tart december 2-án, erre a CsMÉK Elnöksége beterjesztette a javaslatot. A MÉK Alapszabály  3.3.5. c.) szerint : A küldöttgyűlés napirendjére kötelező felvenni azt a kérdést, amit a MÉK felügyelő bizottsága, vagy a területi kamara elnöksége, illetve a tagozat vezetősége a küldöttgyűlést megelőző 30. napig bezárólag írásban indítványoz.

“Csongrád Megye Építészetéért” Díj ünnepélyes átadása 2016.X.6-án, az Építészet Világnapja alkalmából

Friss:  Az Építészeti Világnap alkalmából, a Megyeháza Csongrád termében (Szeged, Rákóczi tér 1.), 15.00-kor kerül sor – ünnepélyes körülmények között – a Csongrád Megye Építészetéért” díj átadására.

Korábban:   Kamaránk megalapította a „Csongrád Megye Építészetéért” díjat, melyet kétévente ítélünk oda az arra érdemes személynek, vagy közösségnek. Nem titkolt szándékunk ezzel az – a tevékenység elismerése, propagálása mellett -, hogy ezzel is felhívjuk a figyelmet az épített környezet minőségének fontosságára, növeljük szakmánk társadalmi megbecsültségét. A Díj nyitott, nem csak építészek kaphatják.  “Csongrád Megye Építészetéért” Díj ünnepélyes átadása 2016.X.6-án, az Építészet Világnapja alkalmából Tovább olvasása

Szakmai előadás a civil szférában: Szeged városfejlesztési lehetőségei I.rész: Déli Tisza híd – szegedi hídfő

Mottó:  “a Csongrád Megyei Építész Kamara jövőbeni stratégiája  a társadalmi elismertség elvesztésének visszaszerzésére irányul. Az eddigi elefántcsonttorony-szerű bezárkózás  helyett – a törvényben előírt feladatok mellett – nyitás kell a társadalom felé.(…) Az építész szakma presztízsének emelése érdekében meg kell ismertetni újra az átlagemberrel a szakmánk sokszínűségét, a felhalmozott mérnöki tudás értékét, és az építés társadalomformáló hatását.” (2015. évi elnöki beszámoló, Taggyűlés által elfogadva)

A fentiek jegyében kerül sorra havonta egy-egy alkalommal – a CsMÉK Elnökség és a Tisza Lajos Közéleti Egyesület közötti megállapodás keretében – szakmai előadásokra, a Délvidéki Házban (6726 Szeged, Középfasor 1-3). A moderátor minden esetben Schulcz Péter építészmérnök, a CsMÉK elnöke. A vezetőség nyitott minden más civil egyesülettel való, hasonló kezdeményezésre. 

Az első előadás időpontja 2016. szeptember 22., csütörtök, 18 óra.
Előadó : Nagy Imre építészmérnök, vezető településtervező, területrendezési tervező
Témája: Szeged városfejlesztési lehetőségei I. rész: Déli Tisza híd – szegedi hídfő

 

Bejelentési eljárás: módosult! Itt a kiviteli terv tartalmi követelménye és a kötelező művezetés szabályozása

Tisztelt Szakmagyakorló!

Megjelent a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Kormányrendelet, amely 2016. július 1-étől -a 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezését követően- szabályozza a legfeljebb 300 nm összes alapterületű lakóépületek építésének folyamatát.

Fentieken túl megjelent a 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet is, amely több építésügyi végrehajtási rendelet -köztük a 2016. június 14-30. közötti időintervallumra a 456/2015. Korm. rendelet- módosítását tartalmazza.

A mai naptól történő bejelentések esetében tehát kötelező a tervezői művezetés és a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépületek egyszerű bejelentéséhez és építési tevékenységéhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció.

A jogszabályi felhatalmazások alapján a MÉK és a MMK megalkotta a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépületek egyszerű bejelentéséhez és építési tevékenységéhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményeit valamint a tervezői művezetés szabályait tartalmazó együttes szabályzatát amely, 2016. június 14-től hatályos. Bejelentési eljárás: módosult! Itt a kiviteli terv tartalmi követelménye és a kötelező művezetés szabályozása Tovább olvasása

Beszámoló a CsMÉK éves taggyűléséről 2016. május 30.

2016. május 30-án lezajlott az éves kamarai Taggyűlés, a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában.

A Taggyűlés  ellenszavazat nélkül elfogadta az Elnökség munkájáról szóló elnöki beszámolót,  az Etikai és Fegyelmi Bizottság beszámolóját,  a 2016 évi költségvetési tervet (lásd itt), valamint a Felügyelő Bizottság beszámolóját. A Taggyűlés rövid vita után megerősítő szavazással elfogadta a “Csongrád Megye Építészetéért” díj alapító okiratát és “Az Év Háza Csongrád Megyében” díj alapító okiratát.

Az Elnökség  2016. évi határozatai nem szerepeltek  a  tagságnak megküldött anyagban; ezeket összegyűjtve, tájékoztatásul  lásd itt.

 

 

 

Taggyűlési anyag 2016 (2)CSMÉK-FEB jelentése – 2016.05epiteszet_csmek_vgleges (1)diijalap_csmek_vgleges

A CsMÉK Elnökség állásfoglalása a Déli Tisza-Híd ügyében

Állásfoglalás 1Állásfoglalás 2

Nagy Sándor, Szeged MJ Város alpolgármestere e-levélben válaszolt, amelyben kifejtette: ” A híddal kapcsolatban jelenleg az Önkormányzat A CsMÉK Elnökség állásfoglalása a Déli Tisza-Híd ügyében Tovább olvasása

Friss kamarai hírek, információk: Kreditpontos szakmai előadások, Küldöttgyűlés, Taggyűlés

I.  1,5 kreditpontos szakmai nap Budapesten, a BME dísztermében, 2016 május 12-én. Bővebb információ erről itt.

II.  7,5 kreditpontos előadás-sorozat közel 0 energiaigényes épületek tervezéséről, a MÉK szervezésében!  Időpont: 2016-05-26, 2016-06-02, 2016-06-09
Helyszín: Budapest, Építészek Háza – Kós terem (1088 Budapest, Ötpacsirta u. 2.)Jelentkezés: http://tako.mek.hu
Jelentkezési határidő: 2016. május 15. Bővebb információ itt.

III.  A MÉK Küldöttgyűlése 2016. május 27-én lesz megrendezve  a Budapesti FUGÁBAN. Napirendi témák, egyéb információk erről itt.

IV. Előzetes beharangozó: A Csongrád Megyei Építész Kamara várhatón május 30-án tartja ez évi Taggyűlését (kérjük ezt a naptárba előjegyezni!). Napirenden lesz a beszámolók mellett a költségvetési terv elfogadása, az “Év Háza” és a “Csongrád Megye építészetéért” díjak alapítása is.

 

ÉRZÉKENY ÜGYEK / KAMARAI KÖZLEMÉNYEK

2016. február 9. A CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA HIVATALOS LEVELE A CSONGRÁD MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELNÖKÉHEZ

Nemesi Pál elnök részére
Tárgy: etikátlan reklám, állásfoglalás kérése
Tisztelt Elnök Úr, Kedves Nemesi Pál!
Kérem, hogy foglaljon állást a Kamarájuk nevében egy Győr-Moson-Sopron megyei kivitelező cég hirdetményéről, mely a delmagyar.hu-val szoros kapcsolatban lévő kisalfold.hu internetes újság reklámfelületén olvasható Kérnénk jelezze, ez a fajta üzletszerzési metódus az Önök etikai normáit sérti-e? Bővebben…   Válaszlevél itt.

2016. február 10. A CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA KÖZLEMÉNYE 
a Délmagyarország 2016. február 06-i, szombati számában megjelent  “Házra is elég a CSOK” cikkéhez:

A Csongrád Megyei Építész Kamara e közleményében kívánja jelezni, hogy a fent említett cikkben megjelent tervezői megszólalástól határozottan elhatárolódik. A cikken belül Csiky Botond építész (Pest Megyei Építész Kamarai tag) tervezési árat tartalmazó megszólalása az építész kamara szakmai elveit sérti. Felkérjük tagjainkat, hogy az ilyen magatartástól tartózkodjanak!  Bővebben…