Etikai-fegyelmi bizottság (EFB) kategória bejegyzései

Az Etikai-fegyelmi bizottság (EFB) dokumentumai

Etikai Fegyelmi Bizottság beszámolója

CSMÉK ETIKAI FEGYELMI BIZOTTSÁGÁNAK BESZÁMOLÓJA 2014.

1. A Bizottságunk 2013. július 4-én az első megtartott elnökségi- és megválasztott tisztviselőkkel kibővített ülésen alakult meg, amelyen mindkét választott bizottság tagjai jelen voltak.
Az 5 fős EFB maguk közül, tikos szavazással, Sipos Györgyöt választotta meg elnöknek, majd a titkári feladatokkal Pap Ádámot bízta meg.

2. Bizottságunk törvényességi alapját:
A jelenleg hatályos Kamarai Törvény etikai-fegyelmi eljárásokra vonatkozó VII. fejezet 35-37§-a képezi.
Működésünket a MÉK Etikai Fegyelmi Szabályzata (EFSZ) biztosítja:
– A MÉK EFB által kidolgozott EFSZ, amelyet Szalai Tihamér, akkori EFB elnök 2012-ben magyarázatokkal egészített ki.
– A szabályzat legutóbbi módosítására, és pontosítására, a 2014. 03. 28-án, Budapesten megtartott Küldöttgyűlésen került sor. A jelenleg hatályos szöveg, egységes szerkezetben a MÉK honlapján olvasható.

3. A megalakulást követően Etikai Fegyelmi Bizottság beszámolója Tovább olvasása