jegyzőkönyvek_határozatok kategória bejegyzései

Testületi jegyzőkönyvek és határozatok a 2013. évi tisztújító taggyűléstől kezdődően

A Csongrád Megyei Építészkamara 2019. évi elfogadott költségvetése

A Csongrád Megyei Építész Kamara Taggyűlése 4/2019. (V. 28.) Tgy. sz. határozatával (24 igen, 0 nem, 0 tartózkodással) elfogadott 2019. évi költségvetése:

Tisztújítás 2017 – eredmények

A Csongrád Megyei Építész Kamarában 2017. április 27-én sikeresen és eredményesen lezajlott a 4 évenkénti esedékes tisztújítás.
A választás eredménye reménykeltő, hiszen a vezetőség, a tisztségviselők összetétele szemmel láthatóan a fiatal korosztályból tevődik össze, melyről nyugodtan kijelenthetjük a területi kamarák között egyedül állóak lettünk.

Tisztújítás 2017 – eredmények Tovább olvasása

A CsMÉK elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei és határozatai (2014-től)

(A CsMÉK elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei és határozatai mostantól ebben a megosztott mappában találhatóak (célszerű a jobb felső részen, a bejelentkezés alatt átállítani lista-nézetre, a rács-nézetről). Az értelemszerű elnevezésű mappák automatikusan frissülnek, a bekerülő új jegyzőkönyvekről külön értesítés, honlap-bejegyzés nem kerül kiadásra.

Az évenkénti webmappák elérhetőségei:

(minden link új ablakban nyílik)

ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE, 2014. SZEPTEMBER

A szeptemberi elnökségi ülésen napirend volt egyebek mellett: az őszi munkaidőszak kezdésével kapcsolatos teendők megbeszélése, a kijelölt munkacsoport beszámolója az új beruházási eljárásrend átdolgozásában végzett munkáról, a korábbi elnökségi határozatok áttekintése, végrehajtásuk állása, a második negyedév költségvetési eredményei, döntés tagsági ügyekben.  A jegyzőkönyv  és benne a határozatok itt olvashatók.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE, 2014. JÚLIUS

A júliusi elnökségi ülés témái voltak:  a Szegeden szervezett TET ülés értékelése, az első félév költségvetési eredményei, a MÉK Elnökséggel való megállapodás, a határozatba foglalt, de elmaradt feladatok áttekintése, az Elnökség Ügyrendjének  módosítása,  csatlakozás a szegedi TET-en elhangzott BAZ megyei javaslathoz, valamint döntések tagsági ügyekben.  A jegyzőkönyv és a határozatok itt olvashatók.

ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE, 2014. JÚNIUS

Az igen tartalmas júniusi elnökségi ülésen napirendre került: a szegedi TET programjának véglegesítése, a szervezés állása, a CsMÉK által a TET-re előterjesztendő témajavaslatok, döntés tagsági ügyekben, a Választási Jelölő Bizottság megalakulása, a Stratégiai Tanácsadó Testület létrehozása, beszámoló az első negyedév költségvetési eredményéről, a költségvetés elfogadása, az éves Taggyűlés értékelése, és a Közbeszerzési törvény megváltoztatására irányuló CsMÉK-törvényjavaslat. A jegyzőkönyv az elfogadott határozatokkal együtt itt olvasható.

CsMÉK Taggyűlés, 2014. május 19. – jegyzőkönyv, határozatok

A taggyűlési határozatokkal egybeszerkesztett jegyzőkönyv itt olvasható.   A napirend a következő volt:

1) Beszámoló a tavalyi év feladatainak teljesítéséről és a 2013. II. félévi költségvetési beszámoló

2) Az Etikai és Fegyelmi Bizottság Jelentése

3) Felügyelő Bizottság Jelentése

4) 2014. évi költségvetés elfogadása

5) Alapszabály módosítása

6) Választási Jelölő Bizottság megválasztása

7) Az elmúlt négy éves időszak kialakulását vizsgáló Ad-Hoc Bizottság beszámolója

8) Az Elnökség Stratégiájának ismertetése

9) Az újjászervezett Titkárság bemutatkozása

ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE, 2014. ÁPRILIS

Az Elnökség áprilisi ülésén téma volt az elkövetkező időszak menetrendjének megtárgyalása és rögzítése, a tervezett  éves Taggyűlés előkészítése, napirendi pontjainak összeállítása, a belső kommunikáció, kapcsolattartás, információáramlás kérdése, döntések tagsági ügyekben, a szentesi kórház közbeszerzési pályázata, illetve az építészeti magazinműsor helyzete. A jegyzőkönyv és az ülésen hozott határozatok itt olvashatók.

 

ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE, 2014. MÁRCIUS

A márciusi ülésen  tájékoztatás hangzott el a budapesti  TET ülésről,   és az ELI Nonprofit Kft.-vel történt  kapcsolatfelvételről. Tagsági viszonnyal kapcsolatos ügyekben születtek döntések.  A Küldöttgyűlésre  előterjesztendő CsMÉK javaslatról szóló döntés (szakmai címadományozási szabályzat), más témákban is az álláspont kialakítása fontos napirend volt. Ezenkívül a felvállalt, még futó feladatok végrehajtásának állása is téma volt, az éves Taggyűlésre való felkészülés mellett.  A jegyzőkönyv a határozatokkal egybe szerkesztve itt  olvasható.

Elnökségi ülés jegyzőkönyve, 2014. február 21.

A februári ülésen az Elnökség többek között olyan témákat tárgyalt, mint a taggyűlési napirendek, a Területi Elnökök Testülete (TET) szegedi ülésének előkészítése, a TiszapART tévével kötött megállapodás, a Kamara gazdasági tevékenységének lehetőségei, illetve a Délalföld számára nagy jelentőségű Szegedi Lézerközpont és Tudáspark kérdése. Utóbbi ügyben az Elnökség a következő határozatokat hozta:

36/2014 (II.21.) sz. Eln.hat.: A CsMÉK elnöksége az ELI  ALPS projekt kapcsán deklarálja, egyben célul tűzi ki önmaga számára azt, hogy a további építészeti létesítmények tervezői tervpályázat útján kerüljenek kiválasztásra.

37/2014 (II.21.) sz. Eln.hat.: A CsMÉK elnöksége az ELI  ALPS projekthez kötődő Tudományos Park megvalósításának előkészítése érdekében katalizátor szerepet kíván betölteni, együttműködve a  Csongrád Megyei Mérnök Kamarával, és kapcsolatteremtést kezdeményez az összes érdekelt szereplővel. Az Elnökség hivatalosan megkeresi az ELI Nonprofit Kht.-t az együttműködés érdekében és felajánlja aktív közreműködését tájékoztató előadások szervezésében. 

A teljes jegyzőkönyv itt olvasható: Elnökségi ülés Jegyzőkönyv és határozatok 2014.02.21. (megjegyzés: a közzététel dátuma az ülés időpontja)

Elnökségi ülés jegyzőkönyve, 2014. január 17.

A CsMÉK elnöksége az év első ülésén kiemelten a tagsági ügyekkel foglalkozott; vagyis – a kamarai törvény által felhatalmazva  – döntött  tagfelvételben, tagsági viszony megszüntetésében és szüneteltetésében, stb. Részben visszamenőleges volt ez, hiszen az elmúlt 4 éves illegitim időszak alatt nem létezett legitim Elnökség; emiatt néhány ideiglenes státuszról is most kellett véglegesen dönteni. De egyéb fontos és érdekes témák is napirenden voltak, amelyek az építész szakma társadalmi beágyazottságát, presztizsének emelését célozzák, így a taggyűlés előkészítése mellett építész bál szervezése, ötletpályázat, médiamegjelenés a TiszaPART tévében stb… A jegyzőkönyv itt olvasható:

(megjegyzés: szerkesztés alatt)

Elnökségi ülés, 2013. november: jegyzőkönyv és határozatok

2013. november végén az Elnökség érdekes és fontos kérdésekről tárgyalt. Így  szó esett arról a nagy jelentőségű, tettértékű dologról, miszerint alapszabály-módosító kezdeményezésünkkel sikerült kimozdítanunk(!)  elefántcsont-torony otthonából a MÉK vezetőségét, amely a jövőben rendszereresen fog tartani kihelyezett üléseket vidéken… De fontos téma volt az első rendes Taggyűlésünk előkészítése, ezen belül a Költségvetésünk kérdése,  valamint a Kommunikációs Stratégia felvázolása is:  Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2013.11.29. (megjegyzés: a közzététel dátuma az ülés időpontja)

Elnökségi ülés 2013. október 25: Jegyzőkönyv és Határozatok

Az október végi elnökségi ülésen számos fontos döntés született.  Elfogadásra került az Elnökség Ügyrendje. Az Elnökség módosította – az új titkár asszony észrevételei alapján – a korábban elfogadott Pénzügyi Szabályzatot, valamint az Ügyviteli és Iratkezelési Szabályzatot. Határozatok születettek a költségvetést keményen érintő kérdésekről is (bérek, elnöki tiszteletdíj, irodabérlet):

Elnökségi ülés Jegyzőkönyv és határozatok 2013.10.25

(Megjegyzés: a bejegyzés időpontja az elnökségi ülés dátuma).        

Elnökségi ülés 2013.10.07: Jegyzőkönyv és Határozatok

Október elején elnökségi ülésre került sor, a MÉK Tisztújító Küldöttgyűlésre való felkészülés jegyében, tekintettel arra, hogy az Elnökség egy hónappal a választás előtt javasolhat jelölteket, illetve tehet javaslatot Alapszabály módosításra, Szabályzatmódosításra. Az Elnökség élt a lehetőséggel, ahogy a jegyzőkönyvben olvasható (a bejegyzés időpontja az elnökségi ülés dátuma):

Elnökségi ülés Jegyzőkönyv és határozatok 2013.10.07